ПОЉА БР. Frederik Lionel: NEZNANSTVA „HERMETIČKE NAUKE“
година

Ликовни лајтмотив