ПОЉА БР. Ileana Ursu: DVE PESME
година

Ликовни лајтмотив