ПОЉА БР. Stevan Vrebalov: DVE PESME
година

Ликовни лајтмотив