ПОЉА БР. Ivan Šop (Ignatij Julijanovič Kračkovski: NAD ARAPSKIM RUKOPISIMA)
година

Ликовни лајтмотив