ПОЉА БР. Danilo Pešić (Sun Zi: UMIJEĆE RATOVANJA)
година

Ликовни лајтмотив