ПОЉА БР. Gerard Genette: TRAJANJE ANTISOKRONIJE
година

Ликовни лајтмотив