ПОЉА БР. Filip Roson: GROBLJA I STRAVA
година

Ликовни лајтмотив