ПОЉА БР. Radoslav Lazić: FIT FABRICANDO FABER
година

Ликовни лајтмотив