ПОЉА БР. Zigmunt Hibner: REŽISER ČITA DELO
година

Ликовни лајтмотив