ПОЉА БР. Roland Barthes: SMRT AUTORA
година

Ликовни лајтмотив