ПОЉА БР. Katica Jevrić: ŽELJA
година

Ликовни лајтмотив