ПОЉА БР. Rade Tomić: LIVENJE ZVONA
година

Ликовни лајтмотив