ПОЉА БР. Rainer Warning: IMITACIJA I INTERTEKSTUALNOST (I)
година

Ликовни лајтмотив