ПОЉА БР. Aldous Haxley: IZA MEKSIČKOG ZALJEVA
година

Ликовни лајтмотив