ПОЉА БР. Tadeuš Kantor: METAMORFOZE (PROSTORA)
година

Ликовни лајтмотив