ПОЉА БР. Roland Barthes: PRUS I IMENA
година

Ликовни лајтмотив