ПОЉА БР. Walter Benjamin: CENTRALNI PARK
година

Ликовни лајтмотив