ПОЉА БР. Kanze Motokijo Zeami: SEMIMARU
година

Ликовни лајтмотив