ПОЉА БР. Petre M. Andreevski: VELIKI LOV I POJAVA SKAKAVACA. SMRT VRATIKE ČAVKOROVSKE
година

Ликовни лајтмотив