ПОЉА БР. Polja-328-329-2-5
година

Ликовни лајтмотив