ПОЉА БР. Jaroslav Sajfert: ZBOGOM
година

Ликовни лајтмотив