ПОЉА БР. Branko Anđić: NARCIS, OPET
година

Ликовни лајтмотив