ПОЉА БР. Arnold Slucki: ISTERIVANJE IZ RAJA
година

Ликовни лајтмотив