ПОЉА БР. Dževad Karahasan: ISPOVEDANJE STIDA
година

Ликовни лајтмотив