ПОЉА БР. Radoman Kordić: REDUKCIJA NA BANALNO
година

Ликовни лајтмотив