ПОЉА БР. Liam O’Flaerti: ŠATOR
година

Ликовни лајтмотив