ПОЉА БР. Slobodan Vuković: POLITIČKA I SOCIJALNA EMANCIPACIJA (prilog interpretaciji Marksovog shvatanja)
година

Ликовни лајтмотив