ПОЉА БР. 21. Vasilije Vasiljevic Zjenkovski
година

Ликовни лајтмотив