ПОЉА БР. 22. POEZIJA – Ivan Kostic, Ivan Danikov, Perica Markov, Dušan Radak
година

Ликовни лајтмотив