ПОЉА БР. 23. Christian de ls Campagne
година

Ликовни лајтмотив