ПОЉА БР. 26. Vladimir Milisavljevic
година

Ликовни лајтмотив