ПОЉА БР. Ivan Cvetanović: REDOSLED STVARI
година

Ликовни лајтмотив