ПОЉА БР. Arkadije Arkanov: RUKOPISI SE NE VRAĆAJU (VII)
година

Ликовни лајтмотив