ПОЉА БР. Laura Beti: TETA VELETA
година

Ликовни лајтмотив