ПОЉА БР. Oktavio Paz: VALENSIJA 1937-1987.
година

Ликовни лајтмотив