ПОЉА БР. Boris Kulenović: ZIMSKA MELANHOLIJA
година

Ликовни лајтмотив