ПОЉА БР. Sibila Petlevski: STRAH OD METAFORE (Zvonko Maković: IME)
година

Ликовни лајтмотив