ПОЉА БР. Zoltan Šebek: STRAŠILA
година

Ликовни лајтмотив