ПОЉА БР. Eva Toldi: ISPISANI SVET
година

Ликовни лајтмотив