ПОЉА БР. Novica Tadić: IZLET, VLATI
година

Ликовни лајтмотив