ПОЉА БР. Arkadije Arkanov: RUKOPISI SE NE VRAĆAJU (XII)
година

Ликовни лајтмотив