ПОЉА БР. Jan Mekjuen: UTEHA STRANACA (VII)
година

Ликовни лајтмотив