ПОЉА БР. Vladan Panković: KAKO SE KALILA VASIONA (Stiven Hoking: KRATKA POVEST VREMENA)
година

Ликовни лајтмотив