ПОЉА БР. Samuel Veber: ČITANJE BENJAMINA
година

Ликовни лајтмотив