ПОЉА БР. Dževad Karahasan: OPROŠTAJNO LJUBAVNO PISMO
година

Ликовни лајтмотив