ПОЉА БР. Erik Robertson Dods: ASTRANLO TELO U NOVOPLATONIZMU
година

Ликовни лајтмотив