ПОЉА БР. Oto Fenjveši: NOSI ME GLAVA
година

Ликовни лајтмотив