ПОЉА БР. Guido Oldrini: PROTESTANTSKA ALTERNATIVA
година

Ликовни лајтмотив