ПОЉА БР. Denis Marion: UTICAJI
година

Ликовни лајтмотив