ПОЉА БР. DEO SMO EVROPE (Razgovor sa Vladislavom Bajcom)
година

Ликовни лајтмотив